Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

ESSENTIA ARTIS összművészeti kiállítás és programsorozat vonatkozásában

megvalósuló adatkezelések tárgyában

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire tekintettel a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, mint adatkezelő az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszik közzé.

1.             Az adatkezelő

Megnevezése:

Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (a továbbiakban: MMKI vagy adatkezelő)

Címe:

1121 Budapest, Budakeszi út 38.

Adószáma:

15825476-2-43

Elérhetősége:

titkarsag@mma-mmki.hu

Képviseli:

Csáji László Koppány igazgató

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: dpo@jaczkovics.hu.

Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

2.        A megvalósuló adatkezelések során igénybe vett adatfeldolgozók

Fényképfelvételek készítése érdekében:

KORONA HÍR Film, Hír, Reklám és Műsorkészítő Betéti Társaság (székhely: 2081 Piliscsaba, Nagybaczoni-Nagy Vilmos utca 2. a. ép.; cégjegyzékszám: 13-06-068968; képviseli: Balogh Sára Borbála ügyvezető; email:
koronahir@gmail.com
)

Videofelvételek készítése érdekében:

AllSet Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2000 Szentendre, Galamb utca 15.; cégjegyzékszám: 13-09-222413; képviseli: Tokodi Gábor ügyvezető; e-mail: hello@gabortokodi.com)

Weboldal üzemeltetési feladatok ellátása érdekében:

INFINIT MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1182 Budapest, Királyhágó utca 30.; cégjegyzékszám: 01-09-934338; képviseli: Kelemen Zsolt ügyvezető; e-mail: szimulthb@citromail.hu)

Hírlevél-küldéssel összefüggésben háttértámogatás nyújtása, felület biztosítása érdekében:

MailerLite Inc., MailerLite Limited (székhely: 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland; e-mail cím: info@mailerlite.com; adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance; https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy)

Az ESSENTIA ARTIS összművészeti kiállítás és programsorozatra történő regisztrációval összefüggő e-mail kézbesítési szolgáltatás nyújtása érdekében, a regisztráció megtörténtéről szóló visszaigazoló e-mail küldése végett:

Mailgun Technologies Inc. (székhely: 112 E Pecan St #1135, San Antonio, TX 78205; e-mail: privacy@mailgun.com; adatkezelési tájékoztatójának elérhetősége: https://www.mailgun.com/gdpr/; https://www.mailgun.com/legal/privacy-policy/ )

3.        A megvalósuló adatkezelésekről

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramja (a továbbiakban: MMA Művészeti Ösztöndíjprogram), mint művészeti ösztöndíjpályázat végzős ösztöndíjasai számára évente megrendezésre kerülő ESSENTIA ARTIS összművészeti kiállítás és programsorozat (a továbbiakban együttesen: rendezvény) szervezője az adatkezelő.

3.1     A rendezvény vonatkozásában felkért előadókkal történő kapcsolattartás

Adatkezelés célja

Az adott rendezvény előadásainak szervezése keretében az előadókkal történő kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA törvény) 4. § (2) bekezdés g) pontjában rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI alapító okiratában meghatározott, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontja értelmében ellátandó közfeladat a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülésének támogatása, többek között kiállítások megrendezésével.

Az MMA elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában az MMKI-t kérte fel az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram szakmai felelősének, mellyel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés, kapcsolattartás és támogatáskezelés az ösztöndíjas-program lezárulta után is. Mindennek keretében az MMKI feladatkörébe tartozik az ehhez kapcsolódó rendezvény lebonyolítása is.

Kezelt adatok köre

A kezelt adatok körébe tartozik különösen az érintett neve, e-mail címe, beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése.

Adatok forrása

A személyes adatok az érintettől vagy bárki számára elérhető, nyilvános forrásokból származnak.

Adatok tárolásának időtartama

A rendezvényt követő legfeljebb 7 munkanapon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.

3.2     A rendezvényre vonatkozó meghívók kiküldésével összefüggő adatkezelés

Adatkezelés célja

A rendezvény vonatkozásában figyelemfelhívás, az arra való meginvitálás, regisztrációra való felhívás, ezek által pedig a lehetséges résztvevők tájékoztatása.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontjában rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI alapító okiratában meghatározott, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontja értelmében ellátandó közfeladat a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülésének támogatása, többek között kiállítások megrendezésével.

Az MMA elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában az MMKI-t kérte fel az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram szakmai felelősének, mellyel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés, kapcsolattartás és támogatáskezelés az ösztöndíjas-program lezárulta után is. Mindennek keretében az MMKI feladatkörébe tartozik az ehhez kapcsolódó rendezvény lebonyolítása is.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés időtartama

A rendezvényt követő legfeljebb 7 munkanapon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.

3.3     A rendezvényre történő regisztráció során megvalósuló adatkezelés

            A rendezvény programjai ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A programokra regisztrálók részére – a regisztrált program napján – a kapcsolódó kiállítás látogatása ingyenes.

Adatkezelés célja

Regisztráció és az érintett azonosítása, a rendezvényre jelentkező személyekkel való kapcsolattartás, ennek keretében a rendezvénnyel kapcsolatos információk átadása, továbbá a rendezvény helyszínére történő beléptetés (azonosítás), valamint a résztvevők várható létszámának felmérése.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény) 4. § (2) bekezdés g) pontjában rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI alapító okiratában meghatározott, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontja értelmében ellátandó közfeladat a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülésének támogatása, többek között kiállítások megrendezésével.

Az MMA elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában az MMKI-t kérte fel az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram szakmai felelősének, mellyel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés, kapcsolattartás és támogatáskezelés az ösztöndíjas-program lezárulta után is. Mindennek keretében az MMKI feladatkörébe tartozik az ehhez kapcsolódó rendezvény lebonyolítása is.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve és e-mail címe.

Csoportos regisztráció esetén kizárólag a regisztrációt végrehajtó, mint érintett neve és e-mail címe, továbbá a regisztrálni kívánt személyek száma.

Adatok forrása

A regisztrációt végrehajtó érintett.

Adatkezelés időtartama

A rendezvényt követő legfeljebb 7 munkanapon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek.

3.4     Hírlevélküldéssel összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Adatkezelés célja

Tájékoztatás nyújtása az ESSENTIA ARTIS összművészeti kiállítás és programsorozat híreiről, eseményeiről hírlevél formájában, e-mail útján.

Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve és e-mail címe.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatkezelés időtartama

Az adatkezelő hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig azzal, hogy amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevélről (melyet az adott e-mail alján a „Leiratkozom” fülre kattintva tehet meg), avagy hozzájárulását egyéb formában visszavonja (melyet az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségei bármelyikén megtehet), a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.5     A rendezvényen jelenléti ív vezetésével összefüggésben megvalósuló adatkezelés

Adatkezelés célja

A rendezvényen résztvevők számának és körének igazolása elszámolási, illetve az MMKI tevékenységének ellenőrizhetősége céljából.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontjában rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI alapító okiratában meghatározott, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontja értelmében ellátandó közfeladat a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülésének támogatása, többek között kiállítások megrendezésével.

Az MMA elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában az MMKI-t kérte fel az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram szakmai felelősének, mellyel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés, kapcsolattartás és támogatáskezelés az ösztöndíjas-program lezárulta után is. Mindennek keretében az MMKI feladatkörébe tartozik az ehhez kapcsolódó rendezvény lebonyolítása is.

A rendezvényen résztvevők körének és számának vonatkozásában az MMKI-t, mint költségvetési szervet elszámolási kötelezettség terheli alapítója, a Magyar Művészeti Akadémia felé.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, beosztása, az általa képviselt jogi személy megnevezése, adott esetben aláírása.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatok tárolásának időtartama

A rendezvényt követő legfeljebb 7 munkanapon belül az érintett személyes adatai törlésre kerülnek

3.6     Sajtólista kezelésével, a sajtó munkatársaival való kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelő a rendezvényről szóló megjelenések érdekében együttműködik a sajtószervekkel, ennek keretében kapcsolatot tart az újságírókkal, sajtótájékoztatókat tart. A kapcsolattartás érdekében az adatkezelő nyilvántartást vezet a sajtókapcsolatokról.

Adatkezelés célja

Az adatkezelő közérdekű feladatellátása keretében tartozó rendezvényről történő tájékoztatás elősegítése, a tájékoztatás hatékonyságának növelése, ennek érdekében szakmai kapcsolattartás a sajtó munkatársaival.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az Infotv. 32. §-ában foglaltakra.

Hivatkozott jogszabályhely ugyanis kimondja, hogy a közfeladatot ellátó szerv – mint amilyennek az MMKI is minősül – a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan - köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Kezelt adatok köre

Az érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, beosztása, az általa képviselt sajtóorgánum, illetve adott esetben szerkesztőségének megnevezése.

Adatok forrása

A személyes adatok bárki számára elérhető, nyilvános forrásokból, illetve az érintettől származnak.

Adatok tárolásának időtartama

Az érintett tiltakozásáig.

3.7     A rendezvényen készülő és közzétételre kerülő felvételekkel, azok felhasználásával kapcsolatosan megvalósuló adatkezelés

A rendezvényen a résztvevőkről kép-, illetve hangfelvételek készülhetnek, amely felvételeket az adatkezelő saját internetes felületein – így közösségi médiafelülein, a weboldalán, a rendezvény e célra létrehozott weboldalán –, továbbá az Essentia Artis nyomtatott kiadáványaiban közzé tehet, azok felhasználásával írásbeli összefoglaló hírt, bejegyzést készíthet.

Készülhetnek és közzétételre kerülhetnek tömegfelvételnek minősülő, illetve olyan felvételek, amelyeken kizárólag néhány érintett vagy egyedül az érintett szerepel.

Adatkezelés célja

A felvételek készítésének célja az adatkezelő által szervezett rendezvény dokumentálása, e felvételek megőrzése az adatkezelő belső archívumában.

A felvételek egy része az adatkezelő saját internetes felületein, továbbá az Essentia Artis nyomtatott kiadványaiban is közzétételre kerül, azok felhasználásával írásbeli összefoglaló hír, bejegyzés készül a rendezvényről szóló beszámoló részeként.

Adatkezelés jogalapja

Tömegfelvételek esetén: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján az adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontjában rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI alapító okiratában meghatározott, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés g) pontja értelmében ellátandó közfeladat a művészeti alkotások nyilvánosságra kerülésének támogatása, többek között kiállítások megrendezésével.

Az MMA elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában az MMKI-t kérte fel az MMA Művészeti Ösztöndíjprogram szakmai felelősének, mellyel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés, kapcsolattartás és támogatáskezelés az ösztöndíjas-program lezárulta után is. Mindennek keretében az MMKI feladatkörébe tartozik az ehhez kapcsolódó rendezvény lebonyolítása is

Tömegfelvételnek nem minősülő felvételek esetén: az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az adatkezelés érintettjének hozzájárulásán alapul.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja az adatkezelő jelen tájékoztató 1. pontjában rögzített elérhetőségei bármelyikén. Ebben az esetben a hozzájárulás alapján kezelt személyes adatai törlésre kerülnek. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kezelt adatok köre

Az érintett kép-, illetve hangmása, illetve adott esetben neve.

Adatok forrása

Az érintett.

Adatok tárolásának időtartama

Tömegfelvételek esetén: a kezelt adatokat az adatkezelő a GDPR 5. cikk (1) bekezdés e) pontja, illetve a 89. cikk (1) bekezdése alapján közérdekű archiválás céljából megőrzi.

Tömegfelvételnek nem minősülő felvételek esetén: a kezelt adatokat az adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

4.        Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

             Az érintett az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül gyakorolhatja az őt megillető jogokat.

4.1     Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

-               az adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli;

-               az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbított a személyes adatait;

-               milyen forrásból származnak a személyes adatai;

-               az adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő kötelesek meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

4.2     Helyesbítéshez való jog

Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesítik az érintett személyt.

4.3     A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). E kérelemnek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-               az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-               az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-               az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

4.4     A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott bármely elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapuló adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.5     A törléshez való jog

Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől kérheti személyes adatai törlését, ami azt jelenti, hogy az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

-               az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

-               a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért az adatkezelő kezelte;

-               a személyes adatokat jogellenes kezelte,

-               az adatkezelő számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

4.6     Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy elsődlegesen közvetlenül az adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.